Anleggsgartnertjenester

Vi bygger alle typer utomhusanlegg, både store og små. Våre kunder er både private og offentlige

  • Levering og legging av beleggningsstein, asfalt og natursteinsdekker
  • Levering og legging av alle typer kantstein
  • Levering og montering av alle typer støttemurer/natursteinsmurer
  • Levering og utlegging av matjord, ferdigplen og sådd gress
  • Levering av blomster, busker og trær
  • Leverer og monterer alle typer gjerder
  • Leverer og montere lekeplassutstyr