Anleggsgartnertjenester

Vi bygger alle typer utomhusanlegg, både store og små. Våre kunder er både private og offentlige

  • Levering og legging av beleggningsstein, asfalt og natursteinsdekker
  • Levering og legging av alle typer kantstein
  • Levering og montering av alle typer støttemurer/natursteinsmurer
  • Levering og utlegging av matjord, ferdigplen og sådd gress
  • Levering av blomster, busker og trær
  • Leverer og monterer alle typer gjerder
  • Leverer og montere lekeplassutstyr
Kinesisk granitt. Thuja på topp
Kinesisk granitt. Thuja på topp
Ferdigplen
Ferdigplen
Oppdal tørrstablet mur
Oppdal tørrstablet mur
Skiferplatting på støpt plate
Skiferplatting på støpt plate
Granittrapp
Granittrapp
Inngangsparti
Inngangsparti
Oppdal skifer trappetrinn
Oppdal skifer trappetrinn
Tørrmur av kulestein
Tørrmur av kulestein
Granitt trapp i mur
Granitt trapp i mur
Granitt i asfalt
Granitt i asfalt
Granitt og skifer
Granitt og skifer
Asfalt
Asfalt
Belegningsstein og asfalt
Belegningsstein og asfalt
Plass for søppelkasser
Plass for søppelkasser
Innkjørsel til sameiet
Innkjørsel til sameiet