Graving og grunnarbeider

  • Med gravemaskiner i størrelsen 5 til 13 tonn utfører vi alle typer grave og grunnarbeider.
  • Utgraving for bolig, tilbygg, opparbeidelse av vei og p-plasser
  • Grøftegraving og drenering
  • Arrondering og plannering
  • Levering og utlegging av alle typer masser. Jord, bark, stein, pukk, subbus osv

Alle maskiner er utstyr med rotortilt, klype, pigghammer, forskjeldige skuffer