Graving og grunnarbeider

  • Med gravemaskiner i størrelsen 5 til 13 tonn utfører vi alle typer grave og grunnarbeider.

  • Utgraving for bolig, tilbygg, opparbeidelse av vei og p-plasser

  • Grøftegraving og drenering

  • Arrondering og plannering

  • Levering og utlegging av alle typer masser. Jord, bark, stein, pukk, subbus osv


Alle maskiner er utstyr med rotortilt, klype, pigghammer, forskjeldige skuffer

Utlegging av matjord for plen
Utlegging av matjord for plen
Utgraving for Molok søppelsystem
Utgraving for Molok søppelsystem
 
 
Graving av kabelgrøft
Graving av kabelgrøft
Opplasting og bortkjøring
Opplasting og bortkjøring
Utlegging av masser og plannering av tomt
Utlegging av masser og plannering av tomt
Drenering
Drenering